Zistite, či potrebujete životné poistenie

Unikátna kalkulačka životného poistenia.
Výpočet je bezplatný a nezáväzný
Spolupracujeme s týmito poisťovňami

Získajte nové životné poistenie

Správne nastavené životné poistenie vám pomôže zachovať finančnú nezávislosť v nečakaných situáciách. Pre vás aj pre vašich blízkych.

Optimalizujte vaše aktuálne poistenie

Neplaťte za to, čo nepotrebujete. Nechajte svoju aktuálnu zmluvu skontrolovať expertmi na životné poistenie.

Zažili Moneyhoon

Životné poistenie cez Moneyhoon vám pokryje

Dlhodobý výpadok príjmu

  • Invaliditu
  • Trvalé následky po úraze
  • Kritické choroby

Krátkodobý výpadok príjmu

  • Práceneschopnosť
  • Chirurgický zákrok
  • Drobné úrazy

Správne nastavené životné poistenie

Poistenie, ktoré chráni vaše potreby a životné situácie. Bežné, aj tie menej.

Vás kryje v prípade choroby či úrazu

Zachováte si možnosť pokrytia pravidelných aj výnimočných výdavkov

Má optimálne poistné sumy

Vaše potreby nemusia byť štandardné, napríklad v prípade menej bežnej profesie.

Dokáže rýchlo čerpať finačné prostriedky

V prípade nešťastnej udalosti je kľúčové, vyplatiť vám finančné prostriedky čo najskôr.

Ako dokáže pomôcť vhodne nastavené životné poistenie?

Klientka si v daňovom priznaní uplatňuje paušálne výdavky a jej mesačný príjem je 2 000 €. V tomto prípade je naozaj dôležité nastaviť životné poistenie na výšku jej skutočného príjmu. Keďže jej pracovná náplň je stresujúca, zvolili sme špeciálne poistenie určené pre manažérov, ktoré ponúka poisťovňa Generali. Toto poistenie kryje srdcovo-cievne ochorenia, operácie či transplantácie a dokonca aj syndróm vyhorenia. Tri roky od uzavretia poistenia klientke diagnostikovali sklerózu multiplex. Zo životného poistenia jej vznikol nárok na plnenie poistenia kritických chorôb – skleróza multiplex vo výške 1 x ročný príjem, čo znamená 24 000 € a tiež nárok na špeciálne plnenie z pripoistenia pre manažéra v hodnote 12 000 €. Po ročnej práceneschopnosti klientka podala žiadosť o čiastočný invalidný dôchodok, ktorý jej vypočítali z minimálnych odvodov do sosciálnej poisťovne v hodnote 280 € mesačne. Na základe priznanej čiastočnej invalidity (nad 40 %) jej vznikol nárok na poistné plnenie mesačnej renty v hodnote 1 500 €. Klientka má tak vďaka životnému poisteniu naďalej mesačný príjem vo výške 1 780 €.

 
Jednorázové plnenie vo výške
24 000 €
 
Špeciálne plnenie navyše
12 000 €
 
Mesačná renta
1 500 €

Klient pracujúci na trvalý pracovný pomer s výškou príjmu 1 500 € má rodinu a hypotéku vo výške 120 000 €. Rozhodol sa zodpovedne postaviť k záväzkom, ktoré má voči rodine a banke a pravidelne aktualizoval svoju zmluvu životného poistenia vždy keď sa udiala zmena v jeho živote (hypotéka, zmena zamestnania, narodenie dieťaťa). Bohužiaľ, dostal rakovinu hrubého čreva a dvanásť mesiacov bol PN. Poistenie mu v tejto náročnej životnej situácii umožnilo uhradiť náklady na nevyhnutné výdavky. Keďže nemohol chodiť do práce, zo sociálnej poisťovne dostával 55 % z príjmu mesačne, čo znamená 825 € a zostatok nahradilo poistenie PN-ky vo výške 625 €. Klient mal v zmluve poistené kritické choroby s výškou krytia 1 x ročný príjem, čo predstavovalo 18 000 €. Tieto peniaze vedel použiť na liečebné náklady ako doplatky za lieky, upravenú stravu či vyšetrenia u špecialistov, teda všetko to, čo nehradí zdravotná poisťovňa.

 
Navýšenie PNky
+675 €
 
Plnenie vo výške ročného platu
18 000 €
 
Pokryté náklady na lieky, upravenú stravu a na vyšetrenia u špecialistov

Pre tohto klienta sme zvolili poistenie, ktoré je síce širšie, ale v prípade potreby mu nahradí startený príjem z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Vyplatilo sa. Aj keď v prípade úrazu sa nedá hovoriť o šťastí, ale skôr šťastí v nešťastí. Klient dostal počas tréningu na lyžiach nevoľnosť a po páde skončil v nemocnici s ťažkým poranením hlavy. Nasledovalo ročné liečenie a niekoľko operácií. Kvalitne nastavené poistenie mu umožnilo uhradiť si záväzky a liečebné náklady počas práceneschopnosti. Ako?  Náhradou výpadku príjmu z poistenia PN-ky. Klient poberal 55 % príjmu zo sociálnej poisťovne, čo predstavuje 1 375 € a zvyšok nahradilo poistenie PN-ky vo výške 700 € mesačne. Klient počas roka podstúpil 2 operácie hlavy, kde mu vznikol nárok na plnenie z poistenia chirurgického zákroku v hodnote 2 000 €. Po ukončení liečby úrazu mu zostali trvalé následky (častočná strata sluchu). Lekár určil trvalý následok – poškodenie sluchu na 40 %. Poisťovňa mu vyplatila poistné plnenie z trvalého poškodenia tela úrazom vo výške 40 000 €.

 
Navýšenie PNky
+ 700 €
 
Plnenie v prípade trvalých následkov
40 000 €
 
Pokrytie liečebných nákladov aj počas práceneschopnosti

Bezpečnosť na prvom mieste

Opierame sa o vedomosti týchto expertov

Účet Moneyhoon vám dáva

Pocit kontroly nad vašimi peniazmi

Príležitosť ušetriť správnym nastavením finančných produktov

Možnosť napísať alebo zavolať si s dlhoročnými expertmi

Máte otázky?
Moneyhoon má odpovede

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Budeme radi, ak nám napíšete e-mail. Našou filozofiou je pomôcť, vždy.

Životné poistenie je vhodné uzavrieť už pre deti. O uzavretí životného poistenia by ste mali však určite uvažovať minimálne s nástupom do svojho prvého zamestnania. Druhým dôležitým miľníkom je čas, kedy si na seba beriete prvé záväzky ako napríklad hypotéku, alebo si plánujete založiť rodinu. Čím je poistený mladší, tým je životné poistenie preňho výhodnejšie. V rodine by malo životné poistenie kryť minimálne živiteľa rodiny.

Zmeny je možné robiť vždy k splatnosti poistenia, teda mesačne, štvrťročne, polročne, ročne, v závislosti od frekvencie platenia, ktorú ste si zvolili.

Životné poistenie je flexibilný produkt, ktorý viete upravovať počas celej doby poistenia. Prispôsobiť alebo odpoisťovať rôzne riziká a upravovať poistné sumy možete tak, aby spĺňali vaše aktuálne potreby.

Poistná zmluva by sa mala aktualizovať minimálne raz ročne. Tak ako sa mení vaša životná situácia, menia sa aj poistné podmienky v poisťovniach. Poisťovne reflektujú aktuálne potreby klientov a podľa toho prispôsobujú svoje produkty tak, aby ich spĺňali. Preto je dôležité svoje poistenie pravidelne prehodnocovať a využiť tak tie najlepšie podmienky čo trh ponúka.

Poistnú udalosť viete vo väčšine prípadov nahlásiť prostredníctvom webovej stránky vašej poisťovne, prípadne cez ich call centrum. Ak si neviete dať rady, neváhajte a kontaktujte nás alebo kliknite sem

V prípade životného poistenia si poisťujete svoje zdravie. Preto poisťovňa potrebuje poznať váš aktuálny zdravotný stav pri vstupe do poistenia. V prípade, že by ste odpovedali na otázky v zdravotnom dotazníku klamlivo, môže poisťovňa pri poistnej udalosti zamietnuť poistné plnenie. Venujte teda vyplneniu zdravotného dotazníka zvýšenú pozornosť. 

Ak sa ocitnete v situácii, že nebudete môcť platiť vaše životné poistenie, vždy sa dá nájsť riešenie. Je dôležité nás v takomto prípade kontaktovať prostredníctvom: moneyhoon.sk a my vám ponúkneme možnosti, ako ďalej postupovať. Spravidla poisťovne ponúkajú nasledujúce riešenia v závislosti od typu vášho poistenia:

  • zmenu frekvencie platenia poistného,
  • zníženie poistného,
  • prevedenie poistenia do splateného stavu,
  • prerušenie platenia poistného.

Úplné zrušenie poistenia je veľmi nevýhodné, nakoľko s pribúdajúcim vekom je poistenie drahšie (to znamená, že sa už nepoistíte za rovnakú cenu) a tak isto sa pripravíte o čakacie doby, ktorými ste už prešli. 

Asistencia pri nahlásení poistnej udalosti

Poistili ste sa cez Moneyhoon? Pomôžeme vám nahlásiť poistnú udalosť tak, aby bola vyriešená čo najskôr.

Mohlo by vás zaujímať

Naši partneri

Registrujte sa na odber
Zostaňte v obraze. Prihláste sa do nášho newslettera.
Súhlasím so zásadami ochrany osobných údajov.