Zoznam príjemcov osobných údajov

Poskytovateľ poradenských služieb

ROBO Fin Advisor, s. r. o. , so sídlom Žižkova 13 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika, IČO: 54 527 503, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 53907/V.

Poskytovatelia ďalších služieb:

  • Poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Slack,);
  • Poskytovatelia cloudových služieb (napr. Google Drive);
  • Poskytovatelia webhostingových služieb (napr. WebSupport);
  • Poskytovatelia OTT služieb a video-konferencií (napr. WhatsApp, Google Meet);
  • Poskytovatelia marketingového newsletteru (Mailchimp)
  • Poskytovatelia marketingovej analytiky a štatistík (napr. Hotjar, Google Analytics);
  • Poskytovatelia súkromných bezpečnostných služieb;
  • Poskytovateľom sociálnych sietí (Facebook / Instagram, LinkedIn) a mediálnym platformám (YouTube);
  • Poskytovatelia poradenských služieb (napr. advokáti, daňoví poradcovia), audítori, banky, zdravotné poisťovne, notári a iné obdobné subjekty, ak je to nevyhnutné pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní našich právnych nárokov.