Máte otázky?
Moneyhoon má odpovede

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Spýtajte sa cez čet dole vpravo alebo napíšte e-mail.

Od podania kompletnej žiadosti do banky sa k žiadosti vyjadrujú banky v priebehu 3 dní až 3 týždňov. Rýchlosť závisí od aktuálne prebiehajúcich hypotekárnych kampaní jednotlivých bánk, od nastavenia ich procesov. K zdržaniu môže dôjsť napríklad aj vyžiadaním dodatočnej dokumentov.

Výška hypotéky súvisí s výškou akceptovateľných príjmov a bankou akceptovanou hodnotou zakladaných nehnuteľností. Ak nie je požadovaná výška v prepočtoch dostatočná, jej zvýšenie je možné dosiahnuť pridaním ďalšieho spolužiadateľa a/alebo pridaním ďalšej nehnuteľnosti do zabezpečenia – v závislosti od dôvodu, ktorý bránil v získaní vyššej hypotéky.

Je dobré vedieť, že ak aj bude dodatočné zabezpečenie ďalšou nehnuteľnosťou alebo pristúpi do hypotéky ďalší dlžník, nie je to trvalý stav a neskôr možno z úveru vyňať ako spoludlžníka, tak aj nehnuteľnosť, ktorá bola dodatočne založená.

Pravdepodobnosť poskytnutia požadovanej hypotéky súvisí s bonitou žiadateľov a bonitou zakladaných nehnuteľnosti.

Bonita žiadateľa predstavuje tento súbor predpokladov:

 • dostatočná výška akceptovateľných príjmov k výdavkom aj po započítaní výdavkov na hypotéku,
 • dostatočná výška akceptovateľných príjmov k výdavkom aj po započítaní výdavkov na hypotéku,
 • úverový register bez negatívnych záznamov (vždy včasné splácanie záväzkov).

Bonita nehnuteľnosti predstavuje súbor týchto parametrov:

 • vhodný typ nehnuteľnosti (prevažne byt, rodinný dom alebo pozemok určený na výstavbu),
 • kúpna cena zodpovedajúca stavu a hodnote nehnuteľnosti.

Banky majú dva spôsoby určovania úrokovej sadzby. V oboch prípadoch posudzujú bonitu žiadateľov a nehnuteľností, ale v jednom prípade majú prirážky k úrokovej sadzbe za horšie parametre, v druhom prípade sú úrokové sadzby jednotné a klientom hypotéku banka poskytne alebo neposkytne (napr. aj kvôli lokalite nehnuteľnosti).

Samotná úroková sadzba sa odvíja od bonity žiadateľov, bonity zakladaných nehnuteľností a tiež od využitia dodatočných služieb banky (bežný účet, poistenie schopnosti splácať hypotéku, poistenie nehnuteľnosti…)

Treba vedieť, že preplatenie sa skladá nie len zo samotnej úrokovej sadzby, ale aj z ostatných výdavkov spojených s hypotékou, preto vyhodnotenie od nás dostanete aj so zohľadnením ostatných výdavkov.

Ak rastú úrokové sadzby, je lepšie si vybrať dlhšiu fixáciu. Za takú možno považovať obdobie 5 až 7 rokov. Dlhšia doba fixácie dáva zmysel ak je situácia, že úrokové sadzby už nemajú kam klesať alebo ak fixácia na 10 rokov je do 1%. Kratšia fixácia sa odporúča v čase poklesu úrokových sadzieb.

Aktuálna situácia je taká, že najväčší zmysel dáva fixácia na 5 rokov ak nie je ponuka s dlhšou dobou za porovnateľných úrokových podmienok. Podľa tvorby úrokových sadzieb sa zdá, že medzibankový trh znižuje svoju nervozitu pri stredne dlhej dobe fixácie, ktorou sú fixácie 5 rokov.

Existujú dva typy žiadostí, ktoré klienti v závislosti od banky môžu využiť, ak je účelom kúpa nehnuteľnosti.

V 1. prípade je známa nehnuteľnosť, ktorá sa bude nadobúdať, v 2. prípade nie je známa nehnuteľnosť. Čiže hypotéku je možné riešiť na špecifikovanú alebo nešpecifikovanú nehnuteľnosť.

Spoločné sú dokumenty preukazujúce totožnosť žiadateľov a ich výšku príjmov. Banka v tomto procese skúma bonitu klienta, čím určí, či môže dostať požadovanú výšku hypotéky, prípadne aká môže byť maximálny výška financovania. Banka tiež určí aká bude musieť byť minimálna hodnota zakladanej nehnuteľnosti – teda tej, ktorú klient bude kupovať alebo inej nehnuteľnosti, ktorú by použil na zabezpečenie namiesto kupovanej.

Ak je definovaná kupovaná nehnuteľnosť, sú potrebné aj:

 • dokumenty preukazujúce totožnosť vlastníkov zakladanej nehnuteľnosti,
 • dokument preukazujúci účel (Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, návrh Kúpnej zmluvy – dokument preukazujúci kto od koho čo za akých podmienok kupuje)
 • znalecký posudok kupovanej nehnuteľnosti (alebo inej nehnuteľnosti, ak sa bude zakladať namiesto, prípadne spoločne s kupovanou).

Pri živnosti banky vedia akceptovať príjem vypočítaný z percenta tržieb alebo z čistého zisku.

Pri s.r.o. sa príjem taktiež počíta percentom z tržieb alebo zo zisku, prípadne sa akceptujú odmeny konateľa.

Okrem toho, že nie všetky banky vedia akceptovať všetky typy príjmov rovnako, je niekoľko pravidiel, ktoré majú spoločné. Podnikateľský subjekt nesmie byť dlžný v nadradených inštitúciách (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa a Zdravotná poisťovňa) ani vedený v zoznamoch dlžníkov.

Podnikateľská činnosť musí v závislosti od banky pretrvávať minimálne 6 mesiacov predošlého zdaňovacieho obdobia (pričom činnosť/živnosť nesmela byť prerušená) alebo musia byť ukončené minimálne dve zdaňovacie obdobia.

Životné poistenie je vhodné uzavrieť už pre deti. O uzavretí životného poistenia by ste mali však určite uvažovať minimálne s nástupom do svojho prvého zamestnania. Druhým dôležitým miľníkom je čas, kedy si na seba beriete prvé záväzky ako napríklad hypotéku, alebo si plánujete založiť rodinu. Čím je poistený mladší, tým je životné poistenie preňho výhodnejšie. V rodine by malo životné poistenie kryť minimálne živiteľa rodiny.

Zmeny je možné robiť vždy k splatnosti poistenia, teda mesačne, štvrťročne, polročne, ročne, v závislosti od frekvencie platenia, ktorú ste si zvolili.

Životné poistenie je flexibilný produkt, ktorý viete upravovať počas celej doby poistenia. Prispôsobiť alebo odpoisťovať rôzne riziká a upravovať poistné sumy možete tak, aby spĺňali vaše aktuálne potreby.

Poistná zmluva by sa mala aktualizovať minimálne raz ročne. Tak ako sa mení vaša životná situácia, menia sa aj poistné podmienky v poisťovniach. Poisťovne reflektujú aktuálne potreby klientov a podľa toho prispôsobujú svoje produkty tak, aby ich spĺňali. Preto je dôležité svoje poistenie pravidelne prehodnocovať a využiť tak tie najlepšie podmienky čo trh ponúka.

Poistnú udalosť viete vo väčšine prípadov nahlásiť prostredníctvom webovej stránky vašej poisťovne, prípadne cez ich call centrum. Ak si neviete dať rady, neváhajte a kontaktujte nás alebo kliknite sem

V prípade životného poistenia si poisťujete svoje zdravie. Preto poisťovňa potrebuje poznať váš aktuálny zdravotný stav pri vstupe do poistenia. V prípade, že by ste odpovedali na otázky v zdravotnom dotazníku klamlivo, môže poisťovňa pri poistnej udalosti zamietnuť poistné plnenie. Venujte teda vyplneniu zdravotného dotazníka zvýšenú pozornosť. 

Ak sa ocitnete v situácii, že nebudete môcť platiť vaše životné poistenie, vždy sa dá nájsť riešenie. Je dôležité nás v takomto prípade kontaktovať prostredníctvom: moneyhoon.sk a my vám ponúkneme možnosti, ako ďalej postupovať. Spravidla poisťovne ponúkajú nasledujúce riešenia v závislosti od typu vášho poistenia:

 • zmenu frekvencie platenia poistného,
 • zníženie poistného,
 • prevedenie poistenia do splateného stavu,
 • prerušenie platenia poistného.

Úplné zrušenie poistenia je veľmi nevýhodné, nakoľko s pribúdajúcim vekom je poistenie drahšie (to znamená, že sa už nepoistíte za rovnakú cenu) a tak isto sa pripravíte o čakacie doby, ktorými ste už prešli. 

Pri investovaní sa Moneyhoon stáva vašim osobným správcom a asistentom. Nepretržite dohliada na to, aby vaše úspory boli investované v súlade s vašimi finančnými cieľmi, efektívne a bezpečne. Presne to, čo by ste čakali od kohokoľvek, komu by ste zverili do správy svoje peniaze.

Ak chcete využívať prednosti investovania s Moneyhoon, nemusíte byť finančným expertom, ani sedieť hodiny nad analýzami finančných trhov. Samozrejme, je dobré vedieť, čo sú akcie, dlhopisy, ETF fondy, no klientom Moneyhoon postačí, ak budú mať jasno v jedinej otázke: Prečo investujú? Pre niekoho je dôležitá finančná sloboda a dosiahnutie bodu, v ktorom mu investované úspory budú platiť mesačné účty. Iní môžu chcieť čo najlepšie zhodnotenie pre svoje deti, aby si v budúcnosti mohli dovoliť kvalitné vzdelanie. Ak máte jasno v tom, čo je vašim finančným cieľom, Moneyhoon vám pomôže dosiahnuť ho.

Vďaka finančným inštitúciám a fintechovým startupom je už investovanie do indexových ETF fondov samozrejmé pre čoraz viac ľudí. Lacné rozloženie investovaných úspor do stoviek rôznych investícií, akciových aj dlhopisových, by bez týchto nástrojov bolo bežným ľuďom nedostupné.

Rozkladanie investícií (diverzifikácia) je dôležité pre bezpečnosť investovaných úspor. Moneyhoon však túto bezpečnosť posúva na vyššiu úroveň. Diverzifikácia medzi množstvom rôznych investícií ostáva zachovaná, klienti Moneyhoon však investované peniaze diverzifikujú aj v čase. Viete si napríklad predstaviť prudký pokles akciových trhov? My tiež. Preto naše investičné stratégie znižujú ich dôležitosť v čase, kedy by to bolo najbolestivejšie a najnepríjemnejšie. Nik nechce investovať na svoj budúci dôchodok a krátko pred odchodom naň sledovať, ako prepady trhov vymažú zisky, ktoré roky budoval. Diverzifikácia v čase je tým, čo je pre Moneyhoon jedinečné.

Každý klient Moneyhoon má vlastný účet u licencovaného obchodníka s cennými papiermi. Ten musí pod dohľadom regulátora finančného trhu doržiavať pri správe zvereného majetku striktné pravidlá. Vďaka nim je jeho majetok jednoznačne oddelený od majetku každého investora

Samotné úspory na účte sú chránené prostredníctvom Garančného fondu investícií. To zaručuje, že majetok klientov je chránený do výšky 50 000 eur. Ďalšie podrobnosti o fungovaní ochrany vkladov sú dostupné na stránke garančného fondu

Investičné stratégie Moneyhoon využívajú verejne obchodovateľné (ETF) fondy, ktoré kopírujú zavedené akciové a dlhopisové indexy. Vďaka tomu je už prvé investované euro rozložené do množstva rôznych investícií.

Pri investovaní vašich úspor je pre nás prvoradá ich bezpečnosť. V Moneyhoon nebude nikto tipovať, ktoré akcie by mohli v budúcom roku ísť nahor viac, ktoré menej a ktoré by mohli stratiť na cene. Strata peňazí pri investovaní môže byť dočasná, no strata dôvery trvalá. Vaše finančné ciele sú pre nás najdôležitejšie a tomu zodpovedá aj náš prístup k ich dosiahnutiu.

Hlavným poslaním Moneyhoon je pomáhať svojim klientom dosahovať ich finančné ciele efektívne a s dôrazom na bezpečnosť. Robí to s ohľadom na ich investičný horizont, skúsenosti s investovaním, ale i schopnosť znášať výkyvy finančných trhov.

V súčasnom období Moneyhoon neumožňuje investovanie do iných ETF fondov než tých, ktoré sú využívané v jednotlivých investičných stratégiách. Túto možnosť klientom Moneyhoon prinesie počas tohto roku. 

Ak máte úspory investované podielových fondoch, je to pre nás signálom toho, že sa k svojim financiám správate zodpovedne. To je postačujúca podmienka na to, aby ste pri riadení svojich investícií využili práve Moneyhoon.

Nie je dôležité, či máte svoje úspory v podielových fondoch alebo niekde inde. Investičné stratégie Moneyhoon sú určené aj pre ľudí, ktorí chcú investovať jednorazovo, prípadne s investovaním nezačínajú na zelenej lúke, ale majú už štartovací kapitál.

Všetky investičné stratégie Moneyhoon sú navrhnuté tak, aby pri nich nevznikla povinnosť platiť dane. Klienti tak využijú možnosť, ktorú pri investovaní ponúka platná daňová legislatíva. Možno to pre vás nebude relevantné, no je dôležité vedieť, že spomínanú možnosť majú len slovenskí daňoví rezidenti. Ak platíte dane v inom štáte, vaše daňové povinnosti môžu byť iné.

Áno, je to zadarmo. Spolupracujeme s technologickým partnerom, ktorý nám umožňuje poskytnúť správu účtov a výdavkov bezodplatne.

V budúcnosti možno niektoré pokročilé funkcie spoplatníme, ale len tým, ktorí si účet do toho momentu nepripoja.

Ak si myslíte, že zadarmo nie je nič a musí v tom byť háčik, zostante pokojní. Moneyhoon nikdy neposkytne vaše dáta tretím stranám. Našou odmenou je hlavne váš dobrý pocit kontroly nad svojimi peniazmi a provízia od finančnej inštitúcie ak sa rozhodnete využiť naše služby.

Samozrejme budeme vďační ak sa o svoju skúsenosť podelíte so svojimi blízkymi. 

Pripojenie vašich účtov je možné na základe direktívy EÚ (tzv. PSD2), ktorá prikázala bankám umožniť pripojenie klientskych účtov do aplikácie tretích strán napr. Moneyhoon, ak to klient dovolí. Spôsob pripojenia je takto prísne regulovaný najmä v oblasti bezpečnosti. 

Na pripojenie všetkých slovenských a iných bánk využívame renomovaného a certifikovaného technologického partnera Nordigen. Nordigen svoje služby poskytuje stovkám partnerov v celej EÚ.

Vaše prihlasovacie údaje do internetbankingu vašej banky neukladáme ani neposielame ďalej. Celý systém funguje tak, že schválenie pripojenia vášho účtu sa deje v prostredí banky. To znamená, že z hľadiska bezpečnosti sa jedná o rovnaký krok, ako keby ste sa do svojej banky prihlasovali cez prehliadač alebo aplikáciu internetbankingu.

Pripojenie vášho účtu slúži len na transfer dát. Moneyhoon tak transakcie iba číta a nedokáže ich vykonávať. Technologicky je nemožné vykonať akýkoľvek prevod alebo platbu. Vaše peniaze sú bezpečne uložené vo vašej banke.

Svoj súhlas s pripojením účtov môžete kedykoľvek zrušiť v internetbankingu vašej banky.

Trvá to pár minút a je to veľmi jednoduché. Procesom vás prevedie Moneyhoon. Najprv si zo zoznamu vyberiete banku, v ktorej máte účet/účty. Následne vyberiete účty, ktoré chcete pripojiť. Napokon budete presmerovaní do vašej banky, kde prihlásením udelíte súhlas na pripojenie účtu. Hotovo.

Vždy keď sa prihlásite do Moneyhoon alebo kliknete na ikonku synchronizovať účty.

Áno, zrušenie môžete vykonať kedykoľvek v internetovom bankovníctve vašej banky.

Naši partneri

Registrujte sa na odber
Zostaňte v obraze. Prihláste sa do nášho newslettera.
Súhlasím so zásadami ochrany osobných údajov.