Ako získať príspevok na zvýšenú splátku aj refinancovanej hypotéky?

moneyhoon prispevok rodina dieta hypoteka refinancovanie

Narástla vám v minulom roku splátka za hypotéku? Na refinancované hypotéky sa pomoc zo strany štátu vo forme daňového bonusu z vyššej splátky nevzťahuje, avšak môžete požiadať úrad práce o príspevok na zvýšenú splátku.

Kto je oprávnený žiadateľ na príspevok?

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Z uvedeného dôvodu bol zavedený príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ako nová štátna sociálna dávka.

martin vacho hypoteka prispevok moneyhoon

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny definovalo žiadateľa na príspevok takto:

  • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
  • je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník),
  • zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou.

Viac informácií o tom, či máte nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie nájdete na ich oficiálnom webe.

ake je moje hypotekarne maximum hypokalkulacka moneyhoon

Aké sú podmienky na získanie príspevku v prípade refinancovanej hypotéky?

Na refinancované hypotéky sa pomoc zo strany štátu vo forme daňového bonusu z vyššej splátky nevzťahuje, avšak môžete požiadať úrad práce o príspevok na zvýšenú splátku.

  1. Príspevok je možné dostať iba jeden na jednu hypotéku a nehnuteľnosť, v ktorej má klient zriadený trvalý pobyt a nehnuteľnosť nesmie prenajímať.
  2. Ak došlo k refinancovaniu úveru na bývanie (z banky do inej banky) je dôležité prihliadať na účel úveru na bývanie podľa § 1 ods. 6 zákona o úveroch na bývanie, tzn. v úverovej zmluve v novej banke musí byť uvedený aspoň jeden z týchto účelov, a to (1) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, (2) výstavba alebo (3) rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie. Ak aspoň jeden z týchto účelov je spomenutý v zmluve o úvere a zároveň je splnená podmienka, že sa vám zvýšila splátka úveru už v tejto novej banke (pozn.: neposudzujú sa navzájom splátky v dvoch rôznych bankách, posudzuje sa splátka (po refixácii) už v novej banke), tak spĺňate podmienky na poskytnutie príspevku.
  3. Splniť limity výšky príjmov a teda každý z účastníkov úverového vzťahu musí spĺňať mesačný príjem za rok 2022 do 2 086,40 EUR. Ak táto podmienka nie je splnená, ale ak je priemerný mesačný príjem za šesť mesiacov pred podaním žiadosti nižší ako 1,6-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, úrad práce príspevok prizná.
  4. Ak sú splnené podmienky a klient požiada úrad práce o príspevok, klient predkladá aj dokument banky, ktorý obsahuje informáciu o navýšení mesačnej splátky v predchádzajúcom kalendárnom roku. Limitom je tiež preplatenie 75 % nárastu splátky, nie však viac ako 150 EUR mesačne.
ponuky hypotek na slovensku moneyhoon

Pozor na mesačné oneskorenie príspevku

Na záver je dobré vedieť, že príspevok sa v tomto prípade vypláca s mesačným oneskorením. Takže žiadosti podané vo februári by mali mať prvýkrát príspevok vyplatený 25. marca a nie je možné spätné nárokovanie si príspevku. Takže to neodkladajte a požiadajte o príspevok čo najskôr.

Dajte na radu odborníka na hypotéky

Riešite hypotéku či refinancovanie? S financovaním bývania vám ochotne pomôže Martin Vacho, ktorý je zodpovedný za hypotekárne oddelenie v Moneyhoon. Ako prvý krok odporúča urobiť si zadarmo prepočet hypotéky s Moneyhoon a následne sa s Martinom vecne poradiť, ako so skúseným špecialistom, ktorý vám pomôže s celým procesom úspešného získania vlastného bývania. Ak máte otázky, obráťte sa bezplatne na experta Martina nižšie.

Potrebujete poradiť?
Martin Vacho
Expert na hypotekárne poradenstvo
Martin má za sebou cez 1 000 vyriešených hypoték, čo z neho robí zodpovedného poradcu pre financovanie vášho bývania.

Odporúčané články

Registrujte sa na odber
Zostaňte v obraze. Prihláste sa do nášho newslettera.
Súhlasím so zásadami ochrany osobných údajov.
Potrebujete poradiť od experta?
Zanechajte nám váš kontakt a ozveme sa.